ACK ČR vydává vzorové dokumenty

Návodnou „kuchařku“, a vzory týkající se Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) připravila pro své členy také Asociace cestovních kanceláří ČR ve spolupráci s partnerskou společností Holubová advokáti s.r.o.

Materiály jsou určeny pouze a výhradně členům ACK ČR a zahrnují následující dokumenty:

  • „Kuchařka“
  • vzor záznamu o činnostech zpracování
  • vzor souhlasu pro zpracování fotografií a videí klientů pro účely uveřejnění na webu
  • vzor souhlasu zaměstnanců se zveřejněním fotografie na webových stránkách
  • vzor souhlasu se zasíláním obchodních sdělení pro osoby, které nejsou zákazníky cestovní kanceláře / agentury.
  • vzor ustanovení do VOP
  • vzor interní směrnice
  • vzor doložky mlčenlivosti do pracovních smluv
  • vzor smlouvy se zpracovatele

Pro více informací kontaktujte prosím sekretariát ACK ČR.

Copyright © 2008 - 2019 Darkmay s.r.o. - CeSYS Systém pro cestovní agentury